อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และคณะ เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบกระเช้าของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓