ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในงานวันรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๓