เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล​ด้านสาธารณสุข​ (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง