ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ ของชุมชนเทศบาลนครตรัง