ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมสมาชิก TO​ BE​ NUMBER​ ONE ตามโครงการ"รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"