สอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทักษะการขับรถ) เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)