กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓และโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งมาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รุ่นที่