ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์

การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

รายงานตัว และยื่นหลักฐาน และเข้าสัมภาษณ์

 ในวันเสาร์ที่ 1  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 8.30 -12.00 น.

ณ  ห้องเรียน อาคารเรียนรวม  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง