เปิดโครงการพัฒนาทักษะการเผยแพร่ผลงานวิชาการสัมมนาวิชาการเวทีวิชาการ วสส.ตรัง ครั้งที่ ๗