พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง ประจำปี ๒๕๖๓