ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ส่งผลตรวจร่างกาย วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ชั้น 2 อาคารทันตกรรม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง