เข้าเยี่ยม สอบถามอาการ มอบของฝากและให้กำลังใจ นาย จำรัส เองชวน บิดานาย ธนกิต เองชวน (พี่กิต)