ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านบัญชีธนาคารของสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563