ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะแลวัฒนธรรมSmart Brain and Health ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "ดุหยงเกมส์"