กิจกรรม Big Cleaning Day วิทยาลัยการสาธารณสุชสิรินธร จังหวัดตรัง