เปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมSmart Brain and Health ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "ดุหยงเกมส์"