มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม Smart Brain and Health ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "ดุหยงเกมส์"