ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา ๘ สถาบัน ๒ องค์กรเอกชน จังหวัดตรัง โดยจะมีการแข่งขันในวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่สนามกีฬาอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง