กิจกรรมการรับมือสถานการณ์แพร่กระจายของไวรัส COVID -19 หรือ โคโรน่า 2019 โดยการสวมหน้ากากอนามัยและการใช้เจลล้างมือในหน่วยงาน