ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ. ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ ในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา ณ บ้านพักอำเภอเมือง จ.ตรัง วันที่ 15 พฤษภาคม 2556