ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๙ ปีการจากไปของคุณพ่อนิยม หลีกภัย และครบรอบ ๙ ปี การจากไปของแม่ถ้วน หลีกภัย