สังเกตการณ์และให้กำลังใจพร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker