เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน อำเภอกันตัง มาดำเนินการ(เบื้องต้น) เพื่อรังวัดแนวเขตที่ดินของ