กิจกรรมคนละก้าว...เพื่อชาวตรัง ครั้งที่ ๓ โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์