ร่วมอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน