จัดทำโครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง