ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสโควิด-19 (COVID-19)