วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้านติดตามปัญหาการใช้ยาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ รพ.สต.นาวง อ.ห้วยยอด วันที่ 16 พค.2557