ให้กำลังใจชี้แจงกฎระเบียบ และการปฏิบัติตนแก่บุคคลสัญชาติไทยจำนวน ๑๐ คน (คนในพื้นที่อำเภอกันตัง) ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งผ่านด่านตรวจคัดกรองตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน