ให้กำลังใจชี้แจงกฎระเบียบ และการปฏิบัติตนแก่บุคคลสัญชาติไทยจำนวน ๒๑ คน (คนในพื้นที่อำเภอกันตัง) ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งผ่านด่านตรวจคัดกรองตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน โดยนำเข้ากักตัวเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ (local quarantine) จำนวน ๑๔ วัน