ให้กำลังใจชี้แจงกฎระเบียบและการปฏิบัติตนแก่บุคคลสัญชาติไทยจำนวน ๖ คน (คนในพื้นที่อำเภอกันตัง) ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งผ่านด่านตรวจคัดกรองตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน