ส่งตัวและมอบหนังสือรับรองแก่บุคคลสัญชาติไทยจำนวน ๒๗ คน (คนในพื้นที่อำเภอกันตัง) ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ (local quarantine) จำนวน ๑๔ วัน