นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง และนายราชัน อรุณแสง สาธารณสุขอำเภอกันตัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อขอบคุณ​ที่ให้ความอนุเคราะห์​ให้ วิทยาลัยเป็นสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ (local quarantine)