โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะด้านการวิจัยเรื่องการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยเเพร่ผลงานวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference System)