สังเกตการณ์และให้กำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3 ตรัง ในโอกาสเข้ามาพ่นสารเคมี​กำจัดยุง