ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ โดยการนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ