รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน ๓ เครื่อง และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน ๒ ลิตร จากอาจารย์พัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์