ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพร้อมทั้งวางหรีดพัดลมและร่วมทำบุญแด่คุณพ่อแสวง วังช่วยบิดานางอรธิดา ศรีนองช่อ