กล่าวต้อนรับและพบปะนักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วสส.ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓