กิจกรรมเยี่ยมบ้านติดตามปัญหาการใช้ยาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ รพ.รัษฎา จ.ตรัง