รายชื่อนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม)

 

 

รายชื่อนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม)

 

รายงานตัววันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น ณ หอประชุมดุหยง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

หมายเหตุ ศึกษาข้อมูลจากประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่องการรายงานตัวของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563