ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นรายได้ 60:40)