โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดตรังร่วมกับทีมงาน รพ.สต.นานิน อ.ย่านตาขาว