โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดตรังร่วมกับทีมงาน รพ.สต.บ้านนา อ.ปะเหลียน