การประชุมจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557