หัวข้อ New normal มิติใหม่วงการสาธารณสุข หลังสถานการณ์ COVID - ๑๙ ในโครงการปฐมนิเทศ และสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๑๒