พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายที่น่ารู้ได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง