ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และอดีตผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา