การประชุมโครงการอบรมฟื้นฟู หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care Worker