ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านไร่หลวง ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง